Zastosowania badań termowizyjnych

Termowizja to metoda diagnostyczna, wykorzystująca obrazowanie w paśmie podczerwieni (długość fali światła: 9-14 mikrometrów). Dzięki temu możliwa jest rejestracja promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała w zakresie standardowych temperatur. Przy tym nie jest potrzebne oświetlanie ich zewnętrznym źródłem światła.

Pomiary w budownictwie i nie tylko

pomiary termowizyjneTermowizja polega na użyciu specjalnych elektronicznych narzędzi optycznych, czyli kamer termowizyjnych. Współczesne kamery termowizyjne to urządzenia kompaktowe o bardzo dużej czułości, dokładności i rozdzielczości. Pomiary termowizyjne znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Wykorzystuje się je w obrocie nieruchomościami, aby ocenić faktyczny stan techniczny obiektu i w budownictwie, aby precyzyjnie określić wady osłony termicznej budynków mieszkalnych i ewentualne usterki instalacji grzewczych chłodniczych. Dzięki pomiarom termowizyjnym w przemyśle możliwa jest ocena maszyn i urządzeń, a także instalacji technologicznych i nie jest do tego konieczne ich wyłączenie. W energetyce pomiary termowizyjne pozwalają na przegląd szaf rozdzielczych, obwodów elektrycznych i wszystkich połączeń, bez potrzeby wyłączania napięcia, a więc w sposób bezpieczny dla osoby dokonującej pomiaru.

pomiary termowizyjneCiepłownictwo wykorzystuje termowizję do badania stanu izolacji termicznej rurociągów i sieci ciepłowniczych, a także w celu kontroli kotłów energetycznych i szczelności kominów. Termografia ma swoje zastosowanie również w elektronice, gdzie dzięki niej sprawdza się jakość układów scalonych. Poza tym pomiary termowizyjne są szeroko wykorzystywane w medycynie, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, mechanice, hutnictwie, górnictwie i w wielu innych dziedzinach. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się badanie termowizyjne do sprawdzenia jakości i szczelności izolacji budynków. Wykrycie ewentualnych przecieków powietrza, ich dokładna lokalizacja, a następnie uszczelnienie pozwala na zmniejszenie strat ciepła, a więc zmniejsza koszty związane z ogrzewaniem/ ochładzaniem budynków. Oprócz zminimalizowania strat związanych z ogrzewaniem lub ochładzaniem obiektów, możliwa jest również reklamacja i naprawa ewentualnych usterek (jeśli badanie termowizyjne było przeprowadzone na etapie budowy).

Pomiary termowizyjne można również przeprowadzić wtedy, gdy budynek jest już zamieszkiwany. Wtedy lokalizacja i uszczelnienie miejsc przecieku powietrza wpływa na zminimalizowanie przewiewów, zwiększenie komfortu cieplnego użytkowników budynku i powstanie korzystnego dla zdrowia mikroklimatu w domu.