Zwiększona popularność przydomowych oczyszczalni ścieków sprawiła, że wiele osób szuka informacji na temat tego, w jaki sposób działa taki zbiornik oraz czym różni się od klasycznych betonowych szamb. Wśród najczęściej oferowanych rozwiązań znajdziemy oczyszczanie ze złożem biologicznym, która jest coraz częściej wybierana przez mieszkańców województwa wielkopolskiego, ze względu na bardzo wiele zalet, którymi się wyróżnia.

Oczyszczalnie są wygodne

biologiczne oczyszczalnie ściekówWiele przedsiębiorstw oferuje instalację takich systemów, jak dwukomorowe biologiczne oczyszczalnie ścieków z Poznania. Wśród zalet ich zastosowania znajdują się takie określenia jak ekologia, wygoda oraz oszczędność. Na czym polega działanie tego rodzaju instalacji? Ścieki oraz wszelkie nieczystości są transportowane rurami kanalizacyjnymi i trafiają do pierwszej komory urządzenia, w której odbywa się wstępna sedymentacja. Oznacza to, że cięższe cząstki opadają na dno, a w wodzie zostają tylko te tworzące zawiesinę. Ponieważ w nieczystościach znajduje się bardzo wiele bakterii, zaczynają zachodzić procesy fermentacji wstępnej, które są całkowicie naturalne. Z komory separacji wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do reaktora biologicznego, w którym zachodzi główny proces oczyszczania wody. Znajdujący się w nim osad biologiczny zaczyna „zjadać” zanieczyszczenia.

biologiczne oczyszczalnie ściekówOsadem biologicznym nazywamy mikroskopijne organizmy żywe, które odżywiają się zawartymi w ściekach zanieczyszczeniami. Ciecz grawitacyjne sącząca się przez złoże powoli jest oczyszczana – w ten sposób pozbywamy się około 97% wszystkich szkodliwych bakterii. Taki poziom pozwala na odsączenie wody do gruntu, oczka wodnego lub do rowów melioracyjnych. Zastosowanie tego rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków jest ekologiczne, ponieważ do środowiska naturalnego trafia czysta woda, którą bez problemu mogą wchłaniać rośliny. Nie zanieczyści ona wód gruntowych oraz nie skazi gruntu. Kolejną zaletą jest to, że w porównaniu do tradycyjnego szamba, nie musimy co kilka tygodni martwić się o wywóz nieczystości. Nie ponosimy więc kosztów ich utylizacji oraz transportu do miejskiej oczyszczalni ścieków. Dwukomorowe oczyszczalnie ze złożem biologicznym często wymagają zastosowania pompy, której zadaniem jest napowietrzenie ścieków znajdujących się w reaktorze biologicznym.

Znacznie poprawia to wydajność całego systemu. Dodatkowo raz do roku (lub rzadziej, w zależności od ilości produkowanych ścieków) należy zadbać o wymianę złoża biologicznego – są to jednak jedyne koszty dodatkowe, które ponosimy po wybudowaniu oczyszczalni tego typu.

Kategorie: Otoczenie