Szkolenie do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych

Prace z instalacjami elektrycznymi należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Osoba pracująca godzi się bowiem na ryzyko porażenia prądem. Oczywiście jeśli przestrzega ona zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, takie sytuacje nie mają miejsca.

Prace kontrolne wykona elektryk

prace kontrolno pomiaroweAby ograniczyć ich występowanie, roboty tego typu mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a więc przez elektryków z aktualnymi uprawnieniami. Taki elektryk powinien przejść między innymi kurs dotyczący przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektrycznych. Szkolenia tego typu organizowane są przez specjalistyczne stowarzyszenia, które mają możliwość wystawiania odpowiednich certyfikatów. Przeprowadzane są szkolenia wstępne, jak i okresowe. Jeśli chodzi o te drugie, tutaj podstawowym celem jest aktualizacja wiedzy elektryków o przepisach, których należy przestrzegać podczas przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych. Ponadto takie szkolenie zajmuje się kwestiami dotyczącymi organizacji stanowiska pracy tak, aby było ono bezpiecznie przygotowane do danego zadania. Prace kontrolno pomiarowe obejmują badanie wielu różnych instalacji oraz urządzeń. Przede wszystkim elektryk musi potrafić bezpiecznie zbadać urządzenia prądotwórcze znajdujące się w sieci elektroenergetycznej, jak też wszelkie urządzenia oraz instalacje, w którym napięcie znamionowe wynosi powyżej 1 kV. Podczas badań kontrolnych nie należy pomijać też zespołów prądotwórczych, których moc przekracza 50 kW.

prace kontrolno pomiarowePomiary dotyczą również urządzeń elektrotermicznych i tych przeznaczonych do elektrolizy. Regularnie kontroli muszą podlegać także instalacje oświetlenia ulicznego, jak i sieci trakcyjne pod tramwaje. O tym, jak przebiegają poszczególne prace kontrolno-pomiarowe, przypomina właśnie takie szkolenie okresowe. Zazwyczaj trwa ono 40 godzin, podczas których uczestniczy muszą aktywnie brać udział w zajęciach. Szkolenie jest zawsze zakończone egzaminem, który ma za zadanie potwierdzić, że kursanci posiadają odpowiednią wiedzę do przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych. Na podstawie wyników egzaminu otrzymuje się certyfikat – świadectwo kwalifikacyjne. Jego ważność jest jednak ograniczona i wynosi pięć lat. Po upływie tego czasu, elektryk musi ponownie przystąpić do szkolenia okresowego, aby ubiegać się o zdobycie nowego świadectwa.

Jak widać, elektrycy nie próżnują. Muszą być na bieżąco z przepisami oraz nowinkami technologicznymi, zawsze muszą też postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dlatego szkolenia przypominające są naprawdę ważne.