Zabezpieczenie przed bardzo ryzykownymi zdarzeniami, które bardzo często należą do zdarzeń zagrażających zdrowiu, a nawet życiu nazywane jest asekuracją. Systemy asekuracji stosowane są w wielu firmach. Przede wszystkim są to przedsiębiorstwa budowlane i inne podejmujące się pracy na wysokościach.

Bezpieczeństwo w pracy

Aby zapewnić odpowiednią ochronę przed groźnymi upadkami, należy odpowiednio dbać o zabezpieczenia swojego ciała oraz swojego sprzętu, na którym poruszają się pracownicy będący na wysokościach. Jeśli chodzi o system asekuracji dachowej, to jest ich wiele. Przede wszystkim są to pionowe systemy asekuracyjne lub poziome. Innym sposobem są również specjalne rozwiązania na dachy strome. Poziome mogą być linowe lub szynowe. Ten system stosowany jest przede wszystkim na dachach płaskich lub o niewielkim poziomie nachylenia. Poziome możliwości zabezpieczeń mają zapewnić odpowiednią asekurację pracownikom działającym blisko krawędzi dachów. Do konstrukcji poziomych należą linowe jako pojedyncze punkty, linowe podwieszane, szyny asekuracyjne lub konstrukcje, które są montowane na dachy zielone do gruntu, grysu czy na taras. Ważne jest, że ten ostatni nie wymaga pod żadnym pozorem robienia dziur i otworów w dachu.

Jeśli chodzi o pionowe systemy asekuracyjne, to te wykorzystywane są przede wszystkim na drabinach, kominach, masztach, szybach, wykopach czy nad przy zbiornikach wodnych. Stałe, pionowe rodzaje asekuracji mogą być samozaciskowe ze sztywną prowadnicą bądź samozaciskowe z giętką prowadnicą. Wśród rodzajów pionowych można znaleźć systemy linowe, szyny oraz szynodrabiny czy drabiny z szyną. Jeśli chodzi o zabezpieczenia na dachach stromych, to muszą one spełniać w przeciwieństwie do reszty więcej wymagań i norm. Na dachach o spadku ponad 25% oraz na dachach, które są pokryte materiałami tłukącymi się należy wykonać stałe dojścia do miejsc, gdzie znajduje się komin, urządzenia techniczne oraz w pobliżu anten telewizyjnych czy internetowych. Ponadto owe dachy powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. Z kolei na dachach o spadku ponad 100% należy zamocować specjalne uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub jako bariery ochronne nad dolną krawędzią.

Upadki z wysokości, mimo zmieniających się technologii i unowocześniania rozwiązań zabezpieczających nadal należą do jednych z najczęstszych wypadków podczas pracy. Aby tego uniknąć, każda osoba zlecająca pracę powinna zadbać o zapewnienie odpowiedniej ochrony i zabezpieczeń niezbędnych do pracy na wysokościach, a osoby wykonujące pracę na wysokościach powinny pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu się przed rozpoczęciem pracy na dach, drabinach czy innych.