Odpowiednio wykonywane odwierty geologiczne

Dostęp do pitnej wody wydaje się być czymś absolutnie oczywistym w dzisiejszych czasach, jednak nie zawsze tak łatwo można go uzyskać. O ile w miastach nie jest to problemem, gdyż posiadają one dostęp do sieci wodociągowej, to na wsiach i terenach podmiejskich problem ten jest zdecydowanie większy.

Odwierty a studnie głębinowe

odwierty geologiczneNa takich obszarach konieczne jest skorzystanie z bardziej tradycyjnych sposobów aby uzyskać dostęp do wody. Najczęściej wykonuje się po prostu studnie. W celu jej utworzenia konieczne będą liczne odwierty geologiczne, które potwierdzą zdatność terenu do wykopania studni. Zależnie od typu studni, będą się one nieco różnić. Studnie abisyńskie stosuje się głównie do podlewania ogródka, czy też pola uprawnego. Najczęściej woda z nich pozyskana nie nadaje się do spożycia ze względu na liczne zanieczyszczenia. Studnie tego typu wykonuje się do głębokości maksymalnie piętnastu metrów. Zalegająca pod ziemią woda musi być wykryta poprzez odpowiednio wykonany odwiert. Najczęściej wykorzystuje się go w międzyczasie pobierając jej próbkę do badania. Właściwe wiertło pobiera także próbkę gleby w celu sprawdzenia czy nie jest ona niczym skażona. Z pomocą specjalnych oznaczeń na wiertle można bez problemu określić na jakiej głębokości znajdowała się określona warstwa gleby.

odwierty geologicznePozwala to stwierdzić bezpieczeństwo źródła wody i ryzyko jego skażenia. Powierzchowne zanieczyszczenie gleby spowodowane czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi sięga maksymalnie parę metrów wgłąb ziemi. Należy jednak dokładnie sprawdzić jego głębokość w celu ustalenia czy źródło wody jest bezpieczne. Odwierty geologiczne wykonywane w celu wykopania studni głębinowej są z kolei znacznie głębsze. W tym przypadku nie ma praktycznie limitu głębokości. Największym ogranicznikiem jest długość posiadanego wiertła oraz twardość ziemi w której wykonuje się taki otwór. Studnie głębinowe są w stanie wydobyć znacznie czystszą wodę, która nadaje się do bezpośredniego spożycia. Oczywiście wskazane jest jej wcześniejsze przebadanie, które wykonuje się na podstawie próbki pobranej podczas odwiertu. Taki otwór pozwala na późniejsze utworzenie studni w bardzo prosty sposób, dlatego też jest to rozwiązanie bardzo praktyczne.

W celu stworzenia studni konieczne może być lekkie poszerzenie odwiertu oraz umieszczenie w nim rur oraz pompy. W większości przypadków firmy wykonujące odwierty są w stanie pozostawić rury w miejscu po wiertle, dzięki czemu taka studnia jest praktycznie gotowa po samym badaniu lokalnego gruntu.