Nowoczesne projekty instalacji z odzyskiem ciepła

Efektywne analizy audytu energetycznego sprzyjają rozwojowi nowych rozwiązań technologicznych w zakresie budownictwa oraz instalacji sanitarnych. W dobie prognozowanego trendu wzrostu cen energii w przeciągu najbliższej dekady o blisko 22% w stosunku do aktualnych cen energii elektrycznej jest to ergonomiczne rozwiązanie, które sprzyja nie tylko generowaniu oszczędności ale także poprawie jakości powietrza oraz zoptymalizowaniu zużycia źródeł energii pierwotnej, niezbędnej do zaopatrzenia budynków w ciepło podczas eksploatacji.

Minimalizacja strat ciepła w systemie ogrzewania

instalacje grzewczeSystematyczny wzrost znaczenia OZE sprzyja wdrażaniu nowych strategii rozwoju, opartych na zrównoważonym modelu efektywnego zarządzania oraz zużywania zasobów energii. Na przeciw aktualnym zapotrzebowaniom rynku wychodzą także projektanci instalacji grzewczych, którzy w swoich projektach starają się w maksymalny sposób wykorzystać możliwości środowiska naturalnego. Nowoczesne instalacje grzewcze z zastosowaniem efektywnych pomp ciepła wykorzystujących innowacyjną technologię geotermalną, czy piece zasilane w pełni ekologicznym paliwem gazowym lub gazowo- olejowym umożliwiają stworzenie wysokowydajnych instalacji, pozwalających zminimalizować straty ciepła. Efektywnym rozwiązaniem może być także rozbudowa instalacji grzewczych o urządzenie jakim jest rekuperator, który pozwala na sukcesywne zwiększenie wydajności tradycyjnej armatury grawitacyjnej.

instalacje grzewczeWdrożenie do systemu ogrzewania rekuperatora pozwala na znaczne zmniejszenie start ciepła. Uwzględnienie w koncepcji instalacji domu czy biura rozwiązania, w którym połączymy armaturę wentylacyjną z zastosowaniem rekuperatora oraz wysokowydajny system ogrzewania ze źródłem ciepła, jakie będzie stanowić pompa wykorzystująca medium transportujące takie jak woda, powietrze czy glikol to wydajne oraz w pełni ekologiczne rozwiązanie pozwalające na zoptymalizowanie zasobów zużywanej energii elektrycznej przy zastosowaniu wyłącznie źródeł odnawialnych. Decydując się na instalację opartą na nowoczesnych technologiach musimy w pierwszej kolejności wykonać precyzyjne rzutowanie wszystkich kondygnacji budynku, aby w umiejętny sposób móc zaprojektować wydajny system wentylacyjny, ponieważ to właśnie od fachowego projektu i profesjonalnie wykonanego montażu zależeć będzie sprawne działanie instalacji grzewczej w obrębie naszego domu. Takie rozwiązania są również bardzo dobrą opcja dla osób z alergią, ponieważ do armatury z rekuperatorem możemy dodatkowo zamontować również filtry jonizujące i oczyszczające powietrze. Średnie ceny za wykonanie prac projektowych, montażowych oraz koszt poszczególnych komponentów instalacji to około 30 000 zł za rozwiązanie instalacyjne z zastosowaniem pompy ciepła wraz ze zwiększającym wydajność systemu ogrzewania rekuperatorem.

Koszty inwestycji zwrócą nam się po około 5- 7 latach użytkowania, a w dobie prognozowanego trendu wzrostu cen energii jest to na pewno długofalowe, oszczędne rozwiązanie, pozwalające na spełnienie zakładanych norm średniego zużycia energii pod koniec najbliższej dekady, które nie powinny przekraczać 75kWh/m² powierzchni użytkowej rocznie.